Gratis snoezelmoment aan huis

Kinderen met ernstige, medicatieresistente epilepsie kampen naast epilepsie-aanvallen geregeld met bijkomende beperkingen zoals o.m. autisme, ontwikkelingsachterstand en motorische beperkingen.

Snoezelen, een ervaring waarbij de zintuigen worden geprikkeld via trillingen, beelden, muziek, geuren… kan voor deze kinderen een welkome ontspanning vormen. Jammer genoeg zijn snoezelruimtes niet altijd makkelijk bereikbaar. De Snoezelmobiel van Casa Magnolia verhelpt hieraan door een omgebouwde ziekenwagen die volledig is ingericht met snoezelmateriaal aan huis van gezinnen te brengen.

Het Steunpunt Kinderepilepsie wil aan 10 gezinnen de (gratis) mogelijkheid bieden om samen met hun kind(eren) te genieten van een snoezelmoment aan huis.

Voor wie?

  • je kind (0 – 21j) heeft refractaire* epilepsie sinds minimum één jaar.
  • je kind heeft naast de epilepsie één of meerdere andere beperkingen (autisme; motorische handicap…)
  • je verplaatsen naar een snoezelruimte is moeilijk
  • je bent woonachtig in Brussel of Vlaanderen

* refractaire of medicatieresistente epilepsie is epilepsie die ondanks de behandeling met twee adequaat gekozen, gedoseerde en getolereerde anti-epileptica in monotherapie of in combinatie niet onder controle geraakt (Task Force, International League against Epilepsy, 2009)

Heb je interesse in een snoezelmoment?

Schrijf een bericht naar info@kinderepilepsie.be met daarin informatie over je gezin, je kind met epilepsie en zijn/haar bijkomende handicap(s) en je woonplaats. Of bel ons op 0485543915.

Op 21 december sluiten we de kandidaturen af. Uit de ingediende kandidaturen kiest Steunpunt Kinderepilepsie vervolgens 10 gezinnen die een snoezelmoment aangeboden krijgen. In de week van 21 december contacteren we de betrokken gezinnen. In overleg wordt bepaald wanneer het snoezelmoment het beste plaatsvindt (vanaf januari 2021).

(De snoezelmobiel wordt na elk gebruik grondig ontsmet en is dus volledig coronaproof)