Covid-19

Het covid-19 virus zorgt voor een wereldwijde gezondheidscrisis zonder weerga. Ouders van kinderen met medicatieresistente epilepsie maken zich misschien meer nog dan anderen zorgen over de gevolgen die het virus kan hebben voor hun kind met ernstige epilepsie. 

Hieronder vind je informatie, richtlijnen en nuttige links met betrekking tot (medicatieresistente) epilepsie en covid-19:

Aanbevelingen

Aanbevelingen gebaseerd op de richtlijnen uitgeschreven door Dravet Syndrome UK en gevalideerd door prof. dr. Lieven Lagae, lid van onze medische raad (UZ Leuven):

Het ziekteverloop bij een covid-19-infectie gaat vaak gepaard met koorts. Koorts (net als ziekte in het algemeen) kan bij veel kinderen met (medicatieresistente) epilepsie aanvallen uitlokken. Onderneem daarom volgende acties (elk behandelplan dient steeds overlegd met uw behandelend neuroloog/arts. Neem contact met hen op indien u vragen/bezorgdheden heeft mbt COVID-19 en uw kind):

  • meet geregeld de temperatuur van uw kind
  • als er koorts is: behandel de koorts rigoureus met koortswerende middelen
  • geef noodmedicatie bij langdurige convulsieve aanvallen

 

Ook EpiCare (het Europees Netwerk voor moeilijke en zeldzame epilepsieën), schreef heldere richtlijnen uit met betrekking tot covid-19 en epilepsie. Het Steunpunt Kinderepilepsie vertaalde de richtlijnen onder supervisie van prof. Lieven Lagae (UZ Leuven, lid van onze medische raad en tevens lid van Epicare ERN). Je vindt de richtlijnen hier.

Daarnaast gaf de American Epilepsy Society aanbevelingen die ook voor onze populatie van belang kunnen zijn:

  • vergewis je ervan een voldoende voorraad aan anti-epileptica en eventuele noodmedicatie in huis te hebben.
  • check tevens je stock aan koortswerende middelen. Gezien ziekte en koorts over het algemeen bij kinderen met (medicatieresistente) epilepsie een trigger kunnen zijn voor aanvallen, is het van belang de koorts onder controle te houden (zie hierboven).
  • bekijk of consulten met kinderneurologen en gespecialiseerde artsen via videoconference / telefoon etc. een optie kunnen zijn (om blootstelling van je kind en jezelf aan eventuele geïnfecteerde omgevingen zoveel mogelijk te vermijden) of stel ze zo mogelijk uit naar een later moment

 

Nuttige links

Hieronder vind je enkele links naar zuster-patiëntenorganisaties die interessante informatie met betrekking tot covid-19 en de impact ervan beschikbaar stellen op hun website:

 

Algemene informatie met betrekking tot het coronavirus: 

Het blijft van het grootste belang om de kans op infectie van uzelf, uw kind en uw dierbaren zo klein mogelijk te houden. Volg hiertoe de algemene richtlijnen, uitgevaardigd door het FOD Volksgezondheid zo goed mogelijk op.

Op de website van de World Health Organisation vind je heel wat pertinente informatie in verband met het coronavirus.

Via het John Hopkins coronavirus resource center krijg je onder meer een overzicht van het aantal besmettingen per land.

 

Informatie voor kinderen:

Informatieve poster, gemaakt door Just Julie, waarop op een bevattelijke manier aan kinderen wordt uitgelegd wat het coronvirus is, hoe je het krijgen kunt etc.