Bruikleen aanvalsdetectiesystemen

Foto (c)LivAssured

Het Steunpunt Kinderepilepsie vzw heeft sinds 3 december 2018 een uitleendienst voor aanvalsdetectiesystemen.

Via deze dienst kunnen ouders van kinderen met medicatieresistente epilepsie onder bepaalde voorwaarden gratis apparatuur uittesten gedurende drie maanden.

Voor meer informatie over de beschikbare toestellen, de uitleenvoorwaarden en de aanvraagprocedure, kan je terecht op https://kinderepilepsie.be/steun.

Uitlenen kan door een mailtje te sturen naar info@kinderepilepsie.be.