Terug naar school

Voor we er erg in hebben, staat 1 september voor de deur. Om je kind met medicatieresistente epilepsie die dag en alle dagen erna met een gerust hart bij het schoolteam achter te laten, geven we hieronder enkele tips mee.

Overleg met je neuroloog

Epilepsieplan

Een epilepsieplan is een soort handleiding voor je omgeving. Het verduidelijkt welke (nood)handelingen je verwacht bij een (langdurige) aanval en welke nazorg nodig is. Elke epilepsie is verschillend, dus best even afstemmen met je neuroloog.

Voorts kan zo’n plan ook een overzicht bevatten van de aandoening/beperking van je kind, het type epilepsie-aanvallen beschrijven, enz.

Actualiseer dit ‘plan’ zodat je er reeds één hebt bij de start van het nieuwe schooljaar.

Gebruik eventueel de ‘eerste hulp bij epilepsie’-fiche van het Steunpunt Kinderepilepsie. Op deze fiche vind je:

 • op de recto-zijde: het internationale handelingen-protocol voor een epilepsie-aanval.
 • op de verso-zijde: alle nuttige persoonlijke informatie van je kind: medicatie, contactgegevens ouders, epilepsievorm.…

Medische attesten

Voor aanpassingen aan het schoolregime kan het nuttig zijn enkele attesten bij de hand te hebben. Denk aan:

 • Toediening van medicatie (bvb pijnstiller na een aanval…)
 • Toediening van noodmedicatie
 • Recurrente afwezigheden (tgv aanvallen, voor opnames of doktersbezoeken…)
 • (Beperkte) Deelname aan activiteiten
 • Duiding van specifieke leerbehoeften

Contacteer het schoolteam

Plan Overleg

Nodig zoveel mogelijk betrokkenen uit zodat iedereen op de hoogte is: leraar, sportleraar, zorgcoordinator, naschools toezicht…

Overloop het epilepsieplan

 • Welke soorten aanvallen heeft je kind.
 • Hoe uiten die zich.
 • Welke factoren lokken een aanval uit
 • Hoe lang duurt een aanval en wanneer moet er worden ingegrepen
 • Hoe moet er worden gehandeld tijdens en na een aanval
 • Bespreek medicatie

  • Overloop het medicatieschema, in het bijzonder wanneer er toediening op school nodig is
  • Laat extra doses medicatie achter op school in een speciaal voorzien etui (met de naam van je kind). Het kan je zomaar een rit naar huis besparen, bvb. wanneer inname werd vergeten.
  • Bekijk waar noodmedicatie kan worden achtergelaten, zeker wanneer het een grote schoolcampus betreft.
  • Zorg ervoor dat het schoolteam weet waar de noodmedicatie ligt en dat ze makkelijk bereikbaar is voor hen.

  Bespreek remediëring van moeilijkheden

  Niet zelden gaat epilepsie gepaard met gedrags-, emotionele, leer- en andere moeilijkheden.


  Ook bijwerkingen van medicatie, angstverschijnselen, vermoeidheid, geheugenstoornissen, geagiteerd gedrag…. maken deel uit van de aandoening.


  Hiervoor kunnen remediërende, differentiërende en compenserende maatregelen worden afgesproken met de school:

  • is er logopedie op school? Waarop zal die werken?
  • Welke specifieke hulpmiddelen kunnen ingeschakeld worden: pictogrammen, leesprogramma’s, STICORDI-maatregelen…
  • Kunnen rustmomenten worden voorzien? Kan een slaaplokaal worden ingericht?

  Plan opvolging in

  Leg op voorhand overlegmomenten vast voor de evaluatie en bijsturing van de ingezette middelen.

  Voorzie educatie

  Voorzie het schoolteam van educatief materiaal.

  • Laat een ‘eerste hulp bij epilepsie’- poster ophangen of stel EHBE-fiches ter beschikking. Gratis exemplaren bestellen kan hier.
  • Syndroomspecifieke patiëntenorganisaties beschikken vaak over leaflets met meer uitleg.

  • Stel de school een ‘eerste hulp bij epilepsie’ - workshop voor:


   In een dergelijke workshop, georganiseerd door het Steunpunt Kinderepilepsie, leren de deelnemers wat epilepsie is, wat epilepsie-aanvallen zijn en de soorten insulten die er bestaan. Aan de hand van concreet videomateriaal wordt er ingegaan op de te volgen werkwijze bij een (langdurige) aanval. De workshop kan zowel online als in de fysieke gebouwen van de school georganiseerd worden. Meer informatie te bekomen via info@kinderepilepsie.be of 0485543915.