STEUN

1. Een luisterend oor…

Een luisterend oor kan soms wonderen doen. Iemand die onbevooroordeeld luistert naar je verhaal, je bezorgdheden, je vragen… Een lotgenoot die soortgelijke situaties meemaakt, die weet waarover je het hebt, kan je een hart onder de riem steken. Zodat je elke dag weer de zorg voor je chronisch zieke kind kunt opnemen.

 

Het Steunpunt Kinderepilepsie wil een structureel vangnet bieden aan ouders en de naaste omgeving van kinderen met medicatieresistente epilepsie. We zijn zelf ouders van een chronisch ziek kind en we weten maar al te goed hoe intens elke dag opnieuw kan zijn. We beseffen dat even op adem komen via het delen van je verhaal van onschatbare waarde kan zijn.

 

Het Steunpunt Kinderepilepsie is elke weekdag van 9u tot 18 u telefonisch bereikbaar op het nummer 0485 543 915 om naar je te luisteren, je eventueel raad te geven, je de weg te wijzen naar andere, meer aangepaste hulpverlening… Aarzel niet ons te contacteren! We zijn er voor je!

 

Ook via mail kun je steeds bij ons terecht. Dit kan op volgend adres: info@kinderepilepsie.be

 

Omdat een telefonisch contact of contact via mail soms niet volstaat, organiseert het Steunpunt Kinderepilepsie op geregelde tijdstippen lotgenotendagen en praatmomenten. Voor meer informatie met betrekking tot deze dagen of nieuws over de eerstvolgende lotgenotendag of praatmoment, klik hier.

 

Ook de contactgroepen van de Epilepsie Liga organiseren geregeld lotgenotendagen voor (ouders) van patiënten met epilepsie. Meer informatie vind je via deze link: https://www.epilepsieliga.be/ik-zoek-contact-met-lotgenoten

2. Professionele ondersteuning

Heb je het gevoel dat lotgenotencontact niet volstaat? Ben je op zoek naar andere hulp om je bij te staan in de zorg voor je chronisch ziek kind?

Hieronder vind je een niet – exhaustieve lijst van organisaties die ondersteuning kunnen bieden aan patiënten of hun omgeving die getroffen worden door (medicatieresistente) epilepsie.

Epilepsie Liga - Centra Geestelijke Gezondheidszorg

De Epilepsie Liga werkt in elke Vlaamse provincie samen met een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Binnen die Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn maatschappelijk assistenten actief die ervaring hebben met de problematiek van epilepsie. Via deze link www.epilepsieliga.be/link-type/provinciale-afdeling krijg je de contactgegevens van de maatschappelijk werkers bij wie je terecht kan.

Diensten Thuisbegeleiding

Diensten voor thuisbegeleiding: de gezinsbegeleiders komen aan huis en begeleiden gezinnen bij specifieke zorgvragen zoals bijvoorbeeld vragen over de opvoeding, gedragsproblemen bij het zieke kind… Voor een uitgebreider overzicht van de diensten voor thuisbegeleiding, tik je in google ‘diensten thuisbegeleiding in’.

Centra Algemeen Welzijn

Ook Centra Algemeen Welzijn kunnen je helpen. Ze bieden ondersteuning bij al je welzijnvragen. Voor meer informatie over hun diensten of een overzicht van de centra, klik op deze link: www.caw.be.

Lijst psychologen / hulpverleners

Ben je op zoek naar een psycholoog en/of andere hulpverlener in je buurt? Surf naar de website www.geestelijkgezondvlaanderen.be en vind het type hulp dat je wenst.

Sociale dienst kinderneurologie ziekenhuizen

In de diensten kinderneurologie van universitaire ziekenhuizen is een sociaal assistent tewerkgesteld. Je kan er wellicht bij terecht voor je vragen over psychosociale of andere hulp. Wend je tot het secretariaat van de dienst kinderneurologie of vraag aan je behandelend neuroloog of er een sociaal assistent ter beschikking is.

Mantelzorgorganisaties

Mantelzorgorganisaties: www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-verenigingen-van-gebruikers-en-mantelzorgers: mantelzorgorganisaties zijn er voor mensen die onbetaald en langdurig voor een zieke en / of gehandicapte persoon zorgen.

 

http://www.mantelzorgers.be: een website boordevol nuttige informatie voor mantelzorgers.

Workshops / opleidingen voor zorgouders

Het Magentaproject is er voor ouders van kinderen met een handicap en / of chronische ziekte. Tijdens de workshops met andere zorgouders worden tools aangereikt om de zorg-werk-leven-balans te optimaliseren. Ook uitwisseling met elkaar staat centraal. Zie voor meer informatie: www.magentaproject.be

Respijthuizen

Respijthuizen = waar ouders van chronisch zieke kinderen even tot rust kunnen komen en waar de continuïteit van de verzorging gewaarborgd is.
Neem een kijkje op de websites www.villarozerood.be; www.limmerik.be,  www.villaindigo.be en www.vzwvillamax.be en kom te weten wat respijtzorg voor jullie kan betekenen.

Respijtzorg

www.casamagnolia.be verlicht het huishouden van gezinnen met een levensbedreigende aandoening door bijvoorbeeld het bereiden van warme maaltijden, het onderhouden van de tuin…

Hulp op kindermaat en jongerenhulp

Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen terecht bij de jeugdafdeling van de Centra Algemeen Welzijn: Jeugd Advies Centra: www.jac.be

 

Bij Tejo – www.tejo.be – kunnen kinderen tussen 10 en 20 jaar gratis hun verhaal te doen.

 

awel.be biedt laagdrempelige, anonieme hulp aan kinderen en jongeren. Ze luisteren naar wat hen bezighoudt via telefoon, mail of chat.

 

www.veravitaal.nl is een online plek waar jongeren met epilepsie elkaar kunnen vinden o.m. via een besloten facebookgroep en WhatsApp.

3. Tegemoetkomingen

Wanneer je kind chronisch ziek is, kun je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op financiële tegemoetkomingen. Klik op de trefwoorden hieronder en kom er meer over te weten.

Verhoogde kinderbijslag

Kinderen met medicatieresistente epilepsie hebben in de meeste gevallen recht op verhoogde kinderbijslag. De premie die bovenop de gewone kinderbijslag komt, wordt uitbetaald aan ouders van kinderen tussen 0 en 21 jaar met een handicap of aandoening.

Om de verhoogde kinderbijslag aan te vragen, kun je best terecht bij de sociale dienst van je ziekenfonds. Die dienst zal samen met je bekijken of je recht hebt op de verhoging en de nodige stappen zetten om het dossier op te starten. Zie voor meer informatie met betrekking tot de verhoogde kinderbijslag: www.socialsecurity.be/citizen/nl/handicap-invaliditeit/kinderen

Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)

Zorgen voor een kind met medicatieresistente epilepsie kan zeer intens zijn. Iemand die de ouders of de mantelzorgers kan bijstaan of vervangen op bepaalde momenten, is vaak een zeer welgekomen hulp.

In zeer specifieke gevallen kan je van de overheid een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) ontvangen. Dat is een budget dat je jaarlijks ter beschikking krijgt via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (www.vaph.be) om de assistentie voor je kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met het budget kun je dus als werkgever assistenten aanwerven en betalen.

Voor meer informatie, klik hier: www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pab/wat

Om een aanvraag voor het bekomen van een PAB – budget in te dienen, neem je contact op met een multidiciplinair team, erkend door het agentschap Jongerenwelzijn. Dit team zal je aanvraag beoordelen, een aanmeldingsdocument opstellen (A – document) en dit samen met andere benodigde documenten bezorgen aan de Intersectorale Toegangspoort. Zij beslissen finaal over je aanvraag. Voor een lijst van erkende multidisciplinaire teams, klik hier: www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/multidisciplinaire-teams/. De sociale dienst van je ziekenfonds is een erkend multidisciplinair team. Aarzel niet om in eerste instantie contact met hen op te nemen.

Vlaamse zorgpremie / Gemeentelijke mantelzorgpremie

Maak je geen aanspraak op een persoonlijk assistentie budget of weet je nog niet of je er recht op hebt?

Dan kun je een aanvraag indienen voor het bekomen van een zorgpremie. Die vergoeding van 130 euro wordt maandelijks uitbetaald door de Vlaamse Zorgverzekering aan zwaar zorgbehoevende kinderen (tot 25j). Ze dient voor de vergoeding van niet – medische kosten zowel thuis als in een eventuele residentiële voorziening.

Een aanvraag tot het verkrijgen van een zorgpremie doe je best via de sociale dienst van je ziekenfonds. Meer informatie ontdek je via deze link: www.vlaamsesocialebescherming.be/de-zorgpremie

 

In sommige steden en gemeenten wordt aan mantelzorgers maandelijks of jaarlijks een gemeentelijke mantelzorgpremie betaald. De voorwaarden en bedragen verschillen sterk naargelang de gemeente waarin je woont. Om te weten of je recht hebt op een dergelijke premie, neem je best contact op met je gemeentebestuur. Ook bij je ziekenfonds kan je terecht voor meer informatie.

Basisondersteuningsbudget (BOB)

Vanaf september 2017 krijgen kinderen en jongeren met een erkende handicap die (nog) geen persoonlijk assistentie budget hebben een Basis Ondersteunings Budget (BOB). Het gaat om 300 euro per maand die je vrij kan spenderen. Voor alle nuttige informatie over het BOB, klik op deze link: www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/het-basisondersteuningsbudget-zorgbudget-voor-mensen-met-een-handicap. 

Je hoeft zelf geen aanvraag voor het bekomen van een BOB in te dienen. Je zorgkas / ziekenfonds wordt automatisch op de hoogte gebracht als je in aanmerking komt voor het budget.