PROJECTEN

Epilepsie en zeker de medicatieresistente vorm verengt de deelname van kinderen en hun gezinnen aan het maatschappelijke leven.

 

Steunpunt Kinderepilepsie werkt aan projecten die de integratie van kinderen met medicatieresistente epilepsie en hun gezinnen in de maatschappij vergroot. We denken hierbij onder meer aan een betere begeleiding op school, het oprichten van een aangepaste oppasdienst….

 

Steunpunt Kinderepilepsie gaat samenwerkingsverbanden aan met bestaande organisaties om met hen duurzame oplossingen uit te werken.