ONZE PROJECTEN – SCHOOL

Betere begeleiding van kinderen met medicatieresistente epilepsie op school

Steunpunt Kinderepilepsie wil de kansen van kinderen met medicatieresistente epilepsie in het onderwijs vergroten. We willen dit onder meer doen door:

  • het geven van informatiesessies aan schoolteams over epilepsie en wat de impact ervan is op het schoolse leren
  • het verstrekken van EHBE (eerste hulp bij epilepsie) – fiches, aanvalsprotocols en signaleringslijsten
  • het verspreiden van brochures