LOTGENOTENCONTACT

Overleg met lotgenoten helpt in het langdurig dragen van de zorg voor een ziek kind. Steunpunt Kinderepilepsie wil ouders van kinderen met medicatieresistente epilepsie met elkaar in contact brengen. We organiseren ontmoetingsmomenten zoals praatnamiddagen, gezinsdagen, themanamiddagen, workshops… De data van de eerstvolgende ontmoetingsmomenten zijn hier terug te vinden.’

 

Elk teamlid van het Steunpunt Kinderepilepsie heeft zelf een kind met medicatieresistente epilepsie. Ze helpen anderen graag. Ze zijn telefonisch en / of via mail bereikbaar voor een luisterend oor of voor het beantwoorden van vragen. Zo nodig verwijzen we door naar organisaties die meer gerichte hulp kunnen bieden.