BEWUSTWORDING CREËREN

Epilepsie en zeker de medicatieresistente vorm blijft nog al te vaak onderbelicht. Steunpunt Kinderepilepsie wil aandacht vragen voor de aandoening en de impact die ze heeft op het leven van kinderen en hun naaste omgeving. Omdat meer aandacht leidt tot betere zorg.

Het Steunpunt Kinderepilepsie zet bewustingwordingscampagnes op of brengt bestaande campagnes onder de aandacht. Het Steunpunt Kinderepilepsie zal aan de kar blijven trekken om het maatschappelijk draagvlak voor financiering en onderzoek te vergroten.

 

Naar aanleiding van het tweejarig bestaan van het Steunpunt Kinderepilepsie werd op Purple Day*, 26 maart 2020, een podcast ‘wat jij niet ziet’ – een podcast over kinderepilepsie, gelanceerd. In deze vierdelige podcast gaat Eva De Groote op onderzoek naar de impact van medicatieresistente kinderepilepsie. Aan het woord komen ouders, kinderneurologen, broers/zussen en experten. Zij schetsen hoe epilepsie hun leven heeft veranderd… neen, bepaald.

 

Luister hier naar afleveringen 1, 2, 3 & 4:

 
Abonneer je op volgende afleveringen via je favoriete player.

 

Listen on Apple Podcasts  Listen on Google Podcasts Listen on Spotify RSS Feed

 

* Purple Day is een epilepsie awareness day, in het leven geroepen door de toenmalige 9-jarige Cassidy Megan, die aan medicatieresistente epilepsie lijdt.