BEWUSTWORDINGSCAMPAGNES

Epilepsie en zeker de medicatieresistente vorm blijft nog al te vaak onderbelicht. Steunpunt Kinderepilepsie wil aandacht vragen voor de aandoening en de impact die ze heeft op het leven van kinderen en hun naaste omgeving. Daarom zet Steunpunt Kinderepilepsie bewustingwordingscampagnes op of brengt ze bestaande campagnes onder de aandacht. Het Steunpunt Kinderepilepsie zal aan de kar blijven trekken om het maatschappelijk draagvlak voor financiering en onderzoek te vergroten.