Auteur: Stefanie

Tijdens de Warmste Week werden zo maar even 25 (!) Music for Life acties opgezet ten voordele van het Steunpunt Kinderepilepsie vzw. Het Steunpunt Kinderepilepsie is elkeen die dit mogelijk maakte, elkeen die iets kocht ten voordele van onze vzw, elkeen die de Warmathon meeliep of...

[caption id="attachment_738" align="alignright" width="300"] Foto (c)LivAssured[/caption] Het Steunpunt Kinderepilepsie vzw heeft sinds 3 december 2018 een uitleendienst voor aanvalsdetectiesystemen. Via deze dienst kunnen ouders van kinderen met medicatieresistente epilepsie onder bepaalde voorwaarden gratis apparatuur uittesten gedurende drie maanden. Voor meer informatie over de beschikbare toestellen, de uitleenvoorwaarden en...