ONZE PROJECTEN – SCHOOL

Betere begeleiding van kinderen met medicatieresistente epilepsie op school

Steunpunt Kinderepilepsie wil de kansen van kinderen met medicatieresistente epilepsie in het onderwijs vergroten. We doen dit onder meer door:

  • het geven van informatiesessies aan schoolteams over epilepsie en wat de impact ervan is op het schoolse leren
  • het verstrekken van aanvalsprotocols en signaleringslijsten
  • het verspreiden van brochures